Välkommen på seminarium!
Datum: 2017-12-21 11:44

Anmäl dig till vårt seminarium med fokus på fästteknik i lättviktsmaterial. Den 5-6 juni 2018 kommer vi att ge dig en översikt över de viktigaste tekniska relationerna för direktaggregat till termoplast, värmehärdning samt stål-, aluminium- och magnesiummaterial. Seminariet behandlar de viktigaste egenskaperna hos dessa material med särskild hänsyn till olika processer vid direktmontering, såsom materialflöde, avkoppling, sprickbildning etc. Med avseende på ämneslätta konstruktion presenterar våra specialister också bästa praxis och potentialer för vilket sparar vikt och kostnader genom konsekvent tillämpning av materialet som presenteras.

 

Det kommer att finnas en introduktion till mekaniska processer som:

- Mätmetoder för montering och åtdragningsmoment

- Statiska och dynamiska belastningar

- Prognosprogram för direktmontering i plast och metallmaterial

- Besparingspotential genom kallformningsprocesser

 

Information och program hittar du här.

 

För anmälan eller frågor kontakta Gunnar Nygren, Försäljningsingenjör, 0703-70 01 05, gnygren@ejot.se


Redaktör: Camilla Karlsson